آخرین اخبار

محل برگزاری کلاسها

کرج:
Capture

کرج-میدان سپاه- بلوار جمهوری جنوبی-خیابان هجرت- نبش هجرت ۴ – شماره ۴۸-شرکت مهندسی صنعتی پرهان جوش   

تلفن :    ۰۴  –  ۰۱  ۴۹  ۷۲  ۳۲  –  ۰۲۶                      داخلی: ۱۰۱ – ۱۰۳  

تهران:

نهران-بالاتر از میدان ولیعصر- نرسیده به زرتشت- خیابان ناصر- پلاک ۲۳- موسسه بینش- عمران پایه

 تلفن : ۲۷  ۲۸  ۵۲  ۴۴   –  ۰۲۱                     ۲۹  ۳۵  ۹۳  ۸۸  –  ۰۲۱