آخرین اخبار

دانلود فایل آماده ایتبس۲۰۱۶

فایل های آماده فولادی و بتنی
فایل های فوق شامل مقاطع ساخته شده فراوانی می باشند از جمله در فایل فولادی تمامی مقاطع دوبل ناودانی و دوبل I و لانه زنبوری و تعدادبسیار زیادی از مقاطع تیر ورق هست.

همچنین در این فایل آماده  تمامی تنظیمات دیگر منوی Dfine شاملP Delt,Mass Source,Load Patterns,Matrial Properties نیز به صورت آماده لحاظ شده است.

شایان ذکر است این تنظیمات صرفا برای سازه های واقع در مناطق با A=0.35 و با Roh=1 می باشند.