آخرین اخبار

محل برگزاری کلاسها

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز، ساختمان شماره ۲ (آموزش) : بلوار شهدای دانش آموز – خیابان انوشیروان شرقی- نبش مهر۴ – ساختمان شماره ۲ سازمان ( ساختمان آموزش)
تلفن آموزش: ۳۲۷۰۸۲۹۴- ۳۲۷۱۷۶۱۳