آخرین اخبار

کتاب نکات طلایی حقوقی برای مهندسین ناظر

۵۰۰,۰۰۰ تومان

همکاران مهندس ناظر همواره دچار کمبود اطلاعات برای گزارش نویسی مناسب هستند. باتوجه باتجربه سال‌ها کار اجرایی ،مطالعه و تحقیق انجام گرفته در این مهم، تمامی ضعف های همکاران برای تهیه گزارش های مناسب را شناسایی و با دسته‌بندی مناسبی در این کتاب ارائه کردیم.
تضمین میکنیم پس از مطالعه‌این کتاب، ریسک های همکاران مهندس به حداقل خواهد رسید.

نظر به مسئولیت خطیر مهندسین ناظر و عدم اطلاع ایشان از مسائل حقوقی و مسئولیت های مدنی و قراردادی، شاهد آن هستیم که بعضا با انجام تکالیف قانونی و قراردادی خود نمی توانند در مراجع قضایی و شبه قضایی از خود دفاع نمایند و این امر مولفین را بر آن داشت تا با تکیه بر دانش و تجربه ی حقوق مهندسی، ضمن بیان مسائل رسیدگی دادرسی، حقوقی،کیفری، انضباطی اطلاعات مفید و کاربردی را به جامعه مهندسی ارائه نمایند تا به نحو شایسته با شناخت تکالیف و وظایف، از حقوق حقه خود دفاع نمایند.

Auhor: Dr.Saeid.Fotoohi Dr.Morteza.Davoodi

روش تهیه

۱۳ مهر روز جهانی معلم، پیش ثبت نام متقاضیان از طریق فرم روبرو تاریخ توزیع ۲۲ مهر میلاد حضرت رسول(ص)،