آخرین اخبار

**** دوره جامع عمران****

******************************************************************************

در ابتدا نام این دوره :پکیج جمع بندی کاربردی لیسانس عمران بود.

دوره ای کاملاً متفاوت برای دانشجویان مهندسی عمران و فارغ التحصیلان جویای کارو طراحان.

با توجه به این که آموزش،مبتنی بر نیاز های بازار کار،اصول عملی  و اجرایی وبرمبنای آیین نامه ها میباشد،این دوره برای تمامی فیلدهای مهندسی عمران از جمله طراحی،نظارت و اجرا مناسب می باشد.

دانشجویان نیز می توانند به راحتی از انجام پروژه های فولادی و بتنی پایان دوره خود فائق آیند.

سرپرستان باتجربه کارگاه ها نیز با شرکت در این دوره،اطلاعات حرفه ای خود را بروز رسانی کرده و با تسلطی که بر ویرایش جدید آیین نامه و مقررات ملی ساختمان ها پیدا می کنند می توانند،  با قدرت اجرایی و مهندسی اقتصادی بهتری کارگاه را اداره کنند.

هدف در این دوره آموزش اصول طراحی سازه ساختمان های فلزی و بتنی میباشد.

با توجه به آنکه در اکثر دوره های مشابه، تاکید مدرس بر آموزش  نرم افزار ایتبس و سیف میباشد و گاهی اصول طراحی در حاشیه قرار میگیرد، لذا در فرآیند این آموزش سعی بر آن است که تمامی اصول طراحی بر مبنای آیین نامه های جدید  ایران و کاربردی به کمک نرم افزار های فوق آموزش داده شوند .

 

روش ارائه نرم افزار جزو مهارت های موسسه های مختلف می باشد و از دغدغه های اصلی داوطلبان شرکت کننده در دوره این است که چگونه هم زمان از نکات ارائه شده نت برداری کند و هم آدرس نرم افزاری دستور تدریس شده را به جزوه خود منتقل نماید؟!!

ما روشی را ابداع و اجرا کرده ایم و این دغدغه را برای داوطلب از بین برده ایم 

 

در این دوره بازدید از چندین پروژه اجرایی پیش بینی شده است و تمامی روش های اجرایی آموزشی در کلاس های تئوریک در کارگاه اجرایی به میدان عمل در خواهد آمد.

زمان دوره با توجه به توان تک تک دانش پژوهان می باشد و مدت دوره :

تا وقتی که یاد بگیرید

پیش بینی شده است (حداقل زمان برنامه ریزی شده ۷۰ ساعت می باشد)

 

در پایان دوره، دانش پژوه آماده ورود به بازار کار می باشد و هدف ما برآن است که تمامی مهندسان موفق در پروژه های اجرایی از مسیر دوره های ما عبور کرده باشند.