آخرین اخبار

نمرات پایان ترم

نمرات درسهای 

۱-تحلیل سازه ۱

۲- تحلیل سازه ۲

۳- طراحی سازه های فولادی

مربوط به امتحانات پایان ترم نیم سال تحصیلی دوم سال ۱۳۹۳ در پرتال دانشگاه ثبت شد.