آخرین اخبار

پروژه فولاد و بتن

******************************************************************************

دستورالعمل انجام پروژه های سازه های بتنی و سازه های فولادی:

 

 

هر دانشجو موظف است یک پروژه مجزا را طراحی و تحویل نماید.

برای شروع روند طراحی ،دانشجو باید  در بخش تماس با ما در سایت اطلاعات خود را کامل نماید و در بخش موضوع نوع پروژه خود( بتنی یا فولادی)  را مشخص نماید.

پس از رسیدن اطلاعات دانشجو به من ، برای ایشان نقشه معماری و مشخصات پروژه طراحی، ارسال می شود و دانشجو می تواند اقدام به طراحی سازه خود نماید.

طراحی باید مطابق آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش ۴ و مباحث ۶ و ۹ و ۱۰ مقررات ملی ساختمان ویرایش سال ۱۳۹۲ باشد.

ترکیب بارها باید کامل و مطابق آیین نامه های استاندارد ایران یا امریکا انجام شود.

تمامی کنترل های پایداری و مقاومتی از جمله drift و قاغده صد- سی و ….. مطابق آیین نامه ایران باید بررسی و اعمال شود.

دفترچه محاسبات و نقشه های سازه ای باید در  روز دفاع از پروژه تحویل داده شود.

تاکید میگردد از نرم افزار ایتبس ۲۰۱۵ و سیف ۲۰۱۴ استفده گردد.