آخرین اخبار

دوره جامع آموزش متره و برآورد و کنترل پروژه همگام با بازار کار

 

-شرایط عمومی پیمان

-کاربرد آفیس و اتوکد در دفترفنی شرکت های پیمانکاری و آموزش لم های مربوطه

– معرفی و شناخت انواع پیمانها و روش های متره و برآورد از جمله پیمانهای فهرست بهایی و سرجمع و مترمربعی و …

– معرفی نکات ویژه و مفهومی فهارست بها

– آموزش بخشنامه های مربوطه از قبیل انواع تعدیل ها و روشهای محاسبه آنها بصورت دستی و نرم افزاری به دو روش اکسل و تکسا

– آموزش برآورد اولیه جهت کارفرمایان و تهیه اسناد مناقصه جهت مشاوران و پیشنهاد قیمت جهت پیمانکاران به روش دو بخشنامه ابلاغی بصورت مفهومی و همچنین با نرم افزار تکسا

– آموزش تکنیک های کمیاب کلیم زمانی و مالی در پروژه های عمرانی

– آموزش جامع روند دفاتر فنی جهت استارت و اتمام یک پروژه از برآورد اولیه تا تحویل قطعی

– آموزش تکنیک های افزایش یا کاهش مقادیر بر اساس سود دهی یا زیان دهی آیتمی

– آموزش روند ونمونه صورتجلسات پایکار و کارکرد و دستورکار و گزارشات دوره ای و روزانه و نحوه استفاده از بخشنامه ها در جهت منافع مالی و زمانی

-آموزش تهیه صورت وضعیت های قطعی و موقت و تعدیل

-شما صاحب یک دیدگاه مجرب و قضاوت مهندسی میشوید