آخرین اخبار

پیش نویس کتاب اصول حرفه ای،خدمات مهندسی، مدیریت،ایمنی و کیفیت ساخت

دانلود پیش نویس کتاب اصول حرفه ای،خدمات مهندسی، مدیریت،ایمنی و کیفیت ساخت

مناسب مهندسان شرکت کننده در دوره ارتقا پایه نظام مهندسی کد ۳۱۲

و دوره تمدید و ورود به حرفه مهندسان مجری کد ۸۱۱-۷

https://b2n.ir/612504 لینک کوتاه برای ارسال در گروه ها