آخرین اخبار

مژده کتاب نکات طلایی حقوقی منتشر شد

کتاب گزارش نویسی حقوقی برای مهندسان ناظر

نظر به مسئولیت خطیر مهندسین ناظر و عدم اطلاع ایشان از مسائل حقوقی و مسئولیت های مدنی و قراردادی، شاهد آن هستیم که بعضا با انجام تکالیف قانونی و قراردادی خود نمی توانند در مراجع قضایی و شبه قضایی از خود دفاع نمایند و این امر مولفین را بر آن داشت تا با تکیه بر دانش و تجربه ی حقوق مهندسی، ضمن بیان مسائل رسیدگی دادرسی، حقوقی،کیفری، انضباطی اطلاعات مفید و کاربردی را به جامعه مهندسی ارائه نمایند تا به نحو شایسته با شناخت تکالیف و وظایف، از حقوق حقه خود دفاع نمایند.

Author: Dr.Saeid.Fotoohi

زمان تغییر فرا رسیده است خودتو به روز کن!    از ۲۰ آبان ۱۳۹۹ طراحی سازه های بتنی مطابق ویرایش پنجم مبحث ۹ (۱۳۹۹) اجباری شده 

کارگاه یک روزه طراحی سازه بتنی اجرایی در ایتبس ۲۰۱۷، منطبق بر مبحث ۹ ویرایش ۱۳۹۹ مطابق دستورالعمل های گروه کنترل سازه

 

مدرس : دکتر سعید فتوحی، استاد دانشگاه، طراح و مدرس دوره های ارتقا پایه نظام مهندسی

۰۲۶۳۲۵۶۰۷۵۹ - ۰۲۶۳۲۵۶۰۷۵۱

ثبت نام کارگاه ایتبس ۲۰۱۶ با مبحث ۹ ویرایش ۱۳۹۹

ثبت نام دوره ایتبس و سیف

ارائه مدرک پایان دوره تحت اعتبار سازمان استاندارد و مرکز تحقیقات صنعتی ایران

download