آخرین اخبار

دانلود فایل آماده ایتبس۲۰۱۶

فایل های آماده فولادی و بتنی
فایل های فوق شامل مقاطع ساخته شده فراوانی می باشند از جمله در فایل فولادی تمامی مقاطع دوبل ناودانی و دوبل I و لانه زنبوری و تعدادبسیار زیادی از مقاطع تیر ورق هست.

 در این فایل آماده  تمامی تنظیمات دیگر منوی Dfine شاملP Delt,Mass Source,Load Patterns,Matrial Properties ,Load Combination

نیز به صورت آماده لحاظ شده است.

با تشکر از دکتر مسعود حسین زاده