آخرین اخبار

جزوه طراحی سازه های فولادی و بتنی به کمک ETABS

در این جزوه تمامی مراحل و نکات طراحی سازه های بتنی و فولادی به تفکیک و مطابق آخرین ویرایش مباحث ۶، ۹، ۱۰ سال ۱۳۹۲ و آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش ۴  در ایتبس ۲۰۱۵٫۲٫۲ارائه شده است.

تعداد صفحات: ۲۱۷